- programy
- realizowane projekty
- moja klasa
- osiągnięcia
- rok szkolny 2005/06

Dla nauczycieli w I semestrze 2009 roku


Nowe, mam nadzieję, ze interesujące propozycje szkoleń w roku 2009:
Oferta szkoleń na marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2009 r.

Tutaj kilka linków do materiałów dydaktycznych dla nauczycieli:
Edukacja prozdrowotna w starej i nowej podstawie programowej - prezentacja w formacie pdf
Prezentacja o zajęciach interdyscyplinarnych w Sobieskim, przedstawiona na seminarium w OEIiZK
Prezentacja do lekcji o porostach
Zaproszenie na wykład dr Łukasza święcickiego pt. "Leczenie depresji światłem" w ramach Forum Przedmiotów Przyrodniczych - tutaj
Zaproszenie na Forum Przedmiotów Przyrodniczych "Wokół energii i masy" - tutaj
Zaproszenie na lekcję modelową "Czy fotosynteza i chemosynteza warunkują życie na Ziemi?" - tutaj
Zaproszenie na warsztat metodyczny prof. dr hab. Jana Kwiatowskiego "Najbliżsi krewni człowieka - budowa drzew filogenetycznych na podstawie sekwencji genów mitochondrialnych" - tutaj
Seminarium zostało przeniesione na termin wrześniowy, prelegentów i wszystkich zainteresowanych przepraszam za te zmiany.
Zaproszenie na seminarium naukowo-metodyczne "Afryka - zapomniany kontynent...",
20 kwietnia, poniedziałek, godziny 15:30 - 18:30
Zaproszenie na lekcję modelową "Wykorzystastanie prezentacji multimedialnej w realizacji działu Róznorodność organizmów"
2 kwietnia (czwartek), LXXV LO, ul. Czerniakowska 128
Zaproszenie na Konferencję wydawniczo-metodyczną "Pakiety edukacyjne jako pomoc w realizacji nowej podstawy programowej z biologii",
15 kwietnia, środa, godziny 15:30 - 19:00
Niestety, termin rozpoczęcia kursu nie zostanie dotrzymany ze względu na zbyt małą grupę chętnych nauczycieli :-(
Mam nadzieję, ze uda się go przeprowadzić w innym terminie.
Zaproszenie na kurs doskonalący "Zastosowanie TI w nauczaniu biologii" z wykorzystaniem metod e-learningowych
To juz było:
Konferencja "Zapłodnienie in vitro w aspekcie biologicznym, medycznym i prawno-etycznym", 26 lutego 2009 r, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Hoża 88
Warsztat metodyczny "Jak zdobyć, wydać i rozliczyć pieniądze na ciekawy projekt edukacyjny"
kliknij tutaj

Szkolenia z roku 2008

  WEBDESIGN: Kasia Janeczko 2005, (napisz) , http:.janeczko.waw.pl