- programy
- realizowane projekty
- moja klasa
- osiągnięcia
- rok szkolny 2005/06

Programy edukacyjne

Program nauczania biologii w klasach I - II
liceum ogólnokształcącego (zakres podstawowy)

opracowany zgodnie z aktualnie obowiązującą 
podstawą programową dla liceów i techników
- www.men.gov.pl
Plan pracy wychowawczej (klasa III)

 

Matura 2005

 Standardy maturalne
strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - www.oke.waw.pl
strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - www.cke.edu.pl
 Informator maturalny (biologia - 2005)
w formacie PDF (1,94 MB) ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 Wyniki matur w szkołach warszawskich

 

 

 

 

 

 

 

 

  WEBDESIGN: Kasia Janeczko 2005, (napisz) , http:.janeczko.waw.pl