- programy
- realizowane projekty
- moja klasa
- osiągnięcia
- rok szkolny 2005/06

I. Charakterystyka programu
II. Cele ogólne  programu
III. Treści nauczania
     - dział 1 - Klasa I  semestr I
     - dział 2 - Klasa I  semestr I
     - dział 3 - Klasa I  semestr I
     - dział 4 - Klasa I  semestr II
     - dział 5 - Klasa I  semestr II
     - dział 6 - Klasa II  semestr I
     - dział 7 - Klasa II  semestr II
     - dział 8 - Klasa II  semestr II
IV. Uwagi o realizacji
V. Literatura  

Program nauczania biologii w klasach I - II 
liceum ogólnokształcącego
(zakres podstawowy)

(opracowany zgodnie z aktualnie obowiązującą 
podstawą programową dla liceów i techników
- www.men.waw.pl)

IV. Uwagi o realizacji

  • w tematach nowych najbardziej przydatne strategie to asocjacyjne  np. wykład, pogadanka, chociaż również praca samodzielna ucznia z komputerem i dostępem do Internetu spełnia oczekiwania jeśli nastąpi podsumowanie,

  • w pozostałych tematach dominują strategie operacyjne i metody aktywne, zachęcające ucznia do   czynnego udziału w lekcji,

  • należy właściwą ilość czasu poświęcić na kształcenie rozmaitych umiejętności.

 

dalej -->

 

 

 

  WEBDESIGN: Kasia Janeczko 2005, (napisz) , http:.janeczko.waw.pl