- programy
- realizowane projekty
- moja klasa
- osiągnięcia
- rok szkolny 2005/06
- Materiały do zajęć

 

Możesz wpisać się do księgi gości :-)
zapraszam...


zobacz księgę gości


dopisz się do księgi

Jeśli robisz to, co lubisz, to tak naprawdę nigdy nie pracujesz. Twoja praca jest dla ciebie rozrywką
Hans Selye


Zachęcam tutaj do odwiedzenia witryn internetowych mojego miejsca pracy :-)
www.sobieski.edu.pl
Biuro Edukacji m.st. Warszawy
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
Instytut Badan Edukacyjnych
Pozwoliłam sobie współtworzyć podręcznik do biologii w zakresie rozszerzonym, dostępny w księgarniach internetowych i standardowych :-)
Merlin

Uwaga oblicz sam swoją ocenę :-)
Wzór na średnią ważoną czyli ocenę semestralną lub końcoworoczną :
Mamy dwie wagi ocen: oceny z testów = 1 i oceny pozostałe = 1/2
wzór: suma wartości ocen x waga + suma wartości ocen x waga/suma liczby ocen x waga + suma liczby ocen x waga
przykład: dwie oceny z testów 2 i 5, dwie oceny z aktywności 5 i 4
(2+5)x1 + (5+4)x1/2 / 2x1 + 2x1/2 = 11,5 / 3 = dobry -


Zasady poprawiania ocen


Szkolna rezerwacja biletow do Opery Narodowej

Klasy medyczne I, II, III B - informacje, wymagania edukacyjne do testów diagnostycznych


Proponuję również przeglad grafik internetowych,
które przydatne sa do nauki biologii:

Materiały do zajęć dydaktycznych


Anatomia ptaka - sekcja kury domowej.

Doœwiadczenia na lekcji biologii, 2010

Ogród Botaniczny UW z I B maj 2010

Byliśmy w Instytucie Biologii Molekularnej Komórki na lekcji szkoły FN pt. Zbadaj swój DNA:


A tutaj trochę narcyzmu :-)- piękne zdjęcia, które zrobiła mi Dorota Hury, moja koleżanka matematyczka
Moje ładne zdjęcia z zakończenia nauki klas III 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  WEBDESIGN: Kasia Janeczko 2005, (napisz) , http:.janeczko.waw.pl